Velkommen til vores side med gratis undervisningsmateriale til Historie. Her finder du et bredt udvalg af ressourcer designet til at styrke elevernes historiske viden og forståelse. Uanset om du er lærer eller forælder, tilbyder vi opgaver, vejledninger og aktiviteter, der gør historieundervisningen både spændende og lærerig. Udforsk vores materialer og find inspiration til at bringe historien til live for dine elever.


 • Kort Holder Sæt, 4 stk

  Kortholder Sæt, 4 stk

  kr.69.95 . - inkl. moms
 • Hængemappe til A4, 6 lommer, Sort

  Hængemappe til A4, 6 lommer, Sort

  kr.99.95 . - inkl. moms
 • Fortællingsterninger "Fantasi", 12 stk., 20 mm i Boks
 • Lommeterning til bevægelse i undervisning 15 cm - 10 cm

  Lommeterning – 15 x 15 cm

  kr.139.95 . - inkl. moms

Download Gratis Undervisningsmateriale til Historie

Historie er et vigtigt fag i folkeskolen, der hjælper eleverne med at forstå de sammenhænge og begivenheder, der har formet vores verden. Undervisningen i historie dækker en bred vifte af emner, fra oldtidens civilisationer til nutidens samfundsstrukturer, og giver eleverne indsigt i både nationale og globale perspektiver.

Formål med Historieundervisning

Formålet med historieundervisningen er at udvikle elevernes evne til at tænke historisk og forstå, hvordan fortiden påvirker nutiden og fremtiden. Eleverne lærer at analysere historiske kilder, vurdere forskellige historiske perspektiver og reflektere over, hvordan historien bliver brugt i forskellige sammenhænge. Dette hjælper dem med at udvikle kritisk tænkning og forståelse for samfundets udvikling. For mere information om historieundervisningens mål og indhold, kan du besøge EMU Danmarks Læringsportal.

Vigtigheden af Historie i Folkeskolen

Historieundervisning er afgørende for at give eleverne en dybere forståelse af deres kulturelle og sociale baggrund. Gennem studiet af historie lærer eleverne om vigtige begivenheder, personer og udviklinger, der har formet vores verden. Dette gør dem i stand til at se deres egen tid i et større perspektiv og forstå de komplekse sammenhænge, der præger vores samfund. Historieundervisning fremmer også demokratisk dannelse ved at lære eleverne at reflektere over samfundets værdier og normer.

Støtte Elevernes Læring og Opdagelse

Ved at download undervisningsmateriale til historie kan lærere få adgang til en række ressourcer, der understøtter elevernes læring og opdagelse af historiske emner. Disse materialer inkluderer opgaver, vejledninger og aktiviteter, der gør undervisningen mere engagerende og relevant. For yderligere ressourcer og inspiration til historieundervisning, kan du også besøge HistorieLab.

Download gratis undervisningsmateriale til historie på skoleabc.dk

3 Gode råd til God Undervisning i Historie

Her er tre didaktiske gode råd til lærere, der underviser i historie:

Brug af Primære Kilder

Inkorporer primære kilder som breve, dagbøger, avisartikler og fotografier i undervisningen. Dette giver eleverne mulighed for at analysere historiske dokumenter og få et førstehåndsindtryk af de begivenheder, de studerer. Primære kilder hjælper med at gøre historien mere levende og autentisk, og de fremmer kritisk tænkning ved at lade eleverne fortolke kilderne selv.

Integrer Tværfaglige Projekter

Historie kan med fordel kombineres med andre fag som geografi, litteratur og kunst. Tværfaglige projekter kan give eleverne en dybere forståelse af historiske emner ved at se dem fra forskellige perspektiver. For eksempel kan et projekt om Anden Verdenskrig inkludere analyse af historiske kort, læsning af litteratur fra perioden og studier af kunstværker, der skildrer krigen.

Anvend Digitale Værktøjer

Brug digitale værktøjer og ressourcer til at gøre historieundervisningen mere interaktiv og engagerende. Online arkiver, virtuelle museumsture og historiske databaser kan give eleverne adgang til en rigdom af information og materiale, som de kan udforske. Digitale værktøjer kan også bruges til at skabe interaktive tidslinjer, kort og præsentationer, der hjælper eleverne med at visualisere historiske sammenhænge.