Verdensmål i undervisningen

Verdensmål i undervisningen - Tips og tricks til god undervisning i bæredygtighed.

Integrering af Verdensmål i Tidlig Barndom

Arbejdet med FN’s Verdensmål i undervisningen og tidlig barndom er en meningsfuld tilgang. Når børn allerede møder globale udfordringer tidligt. Verdensmålene stemmer godt overens med værdigrundlaget i den styrkede pædagogiske læreplan og har til formål at styrke børnenes forståelse af verdensproblemer og engagere dem i løsningerne.

Skab Meningsfulde Sammenhænge

De seks temaer i den pædagogiske læreplan kan relateres til flere af Verdensmålene. For eksempel kan temaet “Krop, sanser og bevægelse” harmonere med Verdensmålet om sundhed og trivsel, mens “Kultur, æstetik og fællesskab” kan knyttes til Verdensmålene om ligestilling og mindre ulighed. Bæredygtighed kan nemt inddrages i temaet “Natur, udeliv og science”. Sådan kan Verdensmålene integreres naturligt i den eksisterende pædagogiske praksis.

Støtte til Pædagogisk Arbejde

Verdensmålene kan fungere som et støttende rammeværk for den pædagogiske praksis. Ved at følge delmålene kan aktiviteter udvikles, der passer til børnene i vuggestue og børnehave. Dette skaber en meningsfuld og sammenhængende tilgang, der allerede er indlejret i det daglige arbejde.

Engagerende Læring

Verdensmålene er ikke kun for voksne – børn er allerede bevidste om globale problemer gennem medier og deres omgivelser. Arbejdet med Verdensmålene i undervisningen engagerer børnene, styrker deres nysgerrighed og giver dem et sprog til at forstå verdens udfordringer. Du kan købe undervisningsmidler til motivation i undervisning.

Positiv Tilgang

Det er afgørende at arbejde konstruktivt med de alvorlige temaer i Verdensmålene. Pædagoger kan vise, at det er muligt at handle både individuelt og kollektivt for at skabe positive forandringer. Dette fremmer håb og optimisme blandt børnene, samtidig med at de forstår, at de kan være en del af løsningen.

Integreringen af Verdensmål i undervisningen er en berigende tilgang, der former og inspirerer børn til at tænke i globale perspektiver. Med Verdensmålene som rammeværk styrkes børnenes engagement i bæredygtighed, læring og kreativitet.

Læs også: Anerkendende tilgang i undervisningen

Hvad synes du?

1 kommentar
juli 22, 2023

[…] Anerkend og beløn positiv adfærd og præstationer. Positiv forstærkning styrker elevernes selvværd og motivation for at deltage aktivt i undervisningen. […]

Skriv et svar