Tysk – Undervisningsmaterialer

Download Undervisningsmaterialer i Tysk

Vores undervisningsmaterialer til tysk er omhyggeligt inddelt efter niveau, så du nemt kan finde det, der bedst opfylder dine behov. Uanset om du er en nybegynder, der netop har påbegyndt sin rejse ind i det tyske sprog, eller en avanceret læser, der arbejder på at perfektionere sine færdigheder, tilbyder vi de nødvendige ressourcer til dig.

For at downloade vores gratis undervisningsmaterialer, skal du blot vælge det ønskede niveau nedenfor:

Mellemtrin

Dansk materialer til mellemtrin 4-6 klasse

Materialer designet til elever på mellemtrinnet, der ønsker at udvide deres viden om engelsk sprog og litteratur. Her finder du udfordrende opgaver og læsetekster.

Udskoling

Dansk materialer til udskoling

Ressourcer til de ældste elever, der ønsker at dykke ned i de avancerede aspekter i engelsk. Vi tilbyder komplekse tekster og udfordrende opgaver.

Skilte og Plakater

Alfabet samlet til ophæng - Download

Download lærerige skilte, flashcards, klasseregler, faglige oversigter, alfabet til ophæng, plakater og meget andet til print indenfor tyskfaget.

Skilte og Plakater

Alle meine Entchen - Alle mine kyllinger på tysk. aktivitet.
Download gode ideer og vejledninger til leg og spil i tysk undervisning, samt gode brainbreaks og aktiviteter til bevægelse i tysk.

Se alle Materialer indenfor Tyskfaget

Her kan du frit downloade dine opgaver til tyskundervisningen. Udvalget er en samling af alle vores materialer indenfor faget tysk i skolen. Du kan finde et mere nøjagtigt udvalg ved at klikke på henholdsvis mellemtrinnet og udskolingen, samt skilte og plakater.


Du må frit benytte dine kopier iht. CopyDan aftalen

Vi tilbyder gratis undervisningsmateriale af høj kvalitet til skoler, lærere, elever og forældre med det formål at sikre, at alle har adgang til de nødvendige ressourcer for en vellykket uddannelse.

Indberetningen kan nemt foretages online

CopyDan giver en detaljeret vejledning i processen og tilbyder en bekvem måde at indberette dine downloads på. Besøg Guide til Indberetning for at lære mere. Du kan også indberette online på “Indberetning af Kopier.”Indberetningen til CopyDan er gratis for dig som downloader, men den bidrager til at dække vores omkostninger og sikrer fortsat levering af værdifulde undervisningsressourcer. Din støtte hjælper os med at opretholde denne gratis service og nå ud til endnu flere.Vi værdsætter din støtte og samarbejde og er glade for at fortsætte med at tilbyde gratis undervisningsmaterialer til vores fællesskab. Tak for at bidrage til at gøre en forskel i uddannelsesverdenen!

Undervisningsmaterialer til bevægelse i Tysk

At integrere bevægelse i tyskundervisningen kan gøre læringen mere engagerende og effektiv. Her er nogle gode råd til, hvordan du kan bruge leg og spil til at styrke elevernes sprogfærdigheder:

 • Brug rollespil: Rollespil kan hjælpe eleverne med at øve sig i at bruge tyske sætninger og udtryk i en realistisk kontekst, samtidig med at de er fysisk aktive.
 • Indfør stafetter: Organiser stafetter, hvor eleverne skal løbe mellem stationer og løse sproglige opgaver, som for eksempel at oversætte ord eller sætninger, før de kan fortsætte til næste station.
 • Bevægelsesbaserede spil: Spil som “Simon siger” (på tysk) eller handlingsbaserede memory spil, hvor eleverne skal udføre fysiske handlinger relateret til de tyske ord de lærer, kan gøre undervisningen sjovere og mere mindeværdig.
 • Tysk dansefest: Brug musik og dans til at lære tyske sange, hvilket kan forbedre elevernes udtale og rytme i sproget.

Disse aktiviteter fremmer ikke blot sproglæring, men også elevernes fysiske sundhed og sociale færdigheder. Download her vores samling af lege og spil, der er designet til at understøtte læringen af tysk gennem bevægelse.

Leg, spil og aktiviteter i tysk undervisning

Undervisningsmaterialer til Begyndertysk

Undervisning i begyndertysk på mellemtrinnet kan gøres både sjov og interaktiv ved at anvende en række forskellige metoder. Her er nogle tips til, hvordan du kan engagere dine elever og styrke deres basale tyskfærdigheder:

 • Visuelle hjælpemidler: Brug flashcards, plakater og interaktive tavler til at introducere nye ord og fraser. Visuelle stimuli kan hjælpe eleverne med bedre at huske ordforråd og udtryk.
 • Interaktive spil: Spil som bingo eller memory med tyske ord kan gøre indlæringen mere legende og mindre anstrengende. Dette vil hjælpe eleverne med at fastholde nye ord og sætninger på en sjov måde.
 • Enkle samtaler: Øv simple dialoger, hvor eleverne kan praktisere hverdagsudtryk og grundlæggende grammatik. Dette giver dem en følelse af succes og opbygger deres selvtillid i at tale tysk.
 • Sang og musik: Inkluder tyske sange i undervisningen. Musik hjælper med at forbedre udtale og gør det lettere for eleverne at huske ord og fraser.
 • Storytelling: Fortæl enkle historier på tysk, eller lad eleverne opfinde deres egne. Dette styrker deres sprogforståelse og evne til kreativ tænkning på tysk.

Disse metoder vil ikke kun gøre tyskundervisningen mere engagerende men også sikre, at eleverne får et solidt fundament i det tyske sprog. Ved at gøre læringen sjov og interaktiv, bliver eleverne mere motiverede og bedre i stand til at anvende deres nye færdigheder i praksis.

Undervisningsmaterialer til dansk på mellemtrin

Undervisningsmaterialer til Udskoling i Tysk

Undervisning i tysk i udskolingen kræver en mere avanceret tilgang for at imødekomme de ældre elevers behov og interesser. Her er nogle effektive strategier, der kan hjælpe med at dybtgående styrke elevernes tyskfærdigheder:

 • Debat og diskussion: Fremme elevernes evne til at argumentere og debattere på tysk. Brug aktuelle emner eller litterære tekster som udgangspunkt for klassediskussioner, hvilket skærper deres kritiske tænkning og sprogbrug.
 • Projektbaseret læring: Integrer projektbaseret læring, hvor eleverne arbejder i grupper om at undersøge og præsentere områder som tysk kultur, historie eller videnskab. Dette fremmer både sproglig og kulturel forståelse.
 • Avancerede skriveøvelser: Tilbyd udfordrende skriveopgaver som essay-skrivning eller kreativ skrivning, der kræver en dybere analyse og brug af komplekst sprog. Disse aktiviteter styrker skrivefærdighederne og opfordrer til personligt udtryk på tysk.
 • Film og medier: Brug tysksprogede film og medier i undervisningen til at udforske sprog, dialekter og kulturelle nuancer. Diskussioner efter filmvisning kan hjælpe med at forbedre elevernes lyttefærdigheder og sprogforståelse.
 • Simuleringsspil: Organiser rollespil eller simuleringer, hvor eleverne skal agere i forskellige scenarier, der kræver anvendelse af tysk i praktiske situationer. Dette giver dem en mere praktisk tilgang til sprogindlæringen.

Ved at bruge disse strategier i tyskundervisningen i udskolingen, kan du ikke alene styrke elevernes sprogfærdigheder, men også deres overordnede engagement og entusiasme for at lære tysk. Disse metoder bidrager til at forberede eleverne til avanceret brug af tysk både i akademiske og virkelige sammenhænge.

Undervisningsmaterialer til dansk i udskoling