Velkommen til vores side om Kristendom i undervisningen. Her finder du et omfattende udvalg af gratis undervisningsmaterialer, der er designet til at hjælpe eleverne med at forstå kristendommens grundlæggende begreber, historie og betydning. Uanset om du er lærer eller forælder, tilbyder vi opgaver, vejledninger og øvelser, der gør undervisningen i kristendom både spændende og lærerig. Udforsk vores ressourcer og find inspiration til at styrke dine elevers viden og forståelse af kristendom.


 • Fortællingsterninger "Fantasi", 12 stk., 20 mm i Boks
 • EventyrFortælleren

  Eventyr Fortæller

  kr.149.95 . - inkl. moms
 • Lommeterning til bevægelse i undervisning 15 cm - 10 cm

  Lommeterning – 15 x 15 cm

  kr.139.95 . - inkl. moms
 • Tilbud interaktiv_lydvaeg_skoleabc_koeb

  Interaktiv Lydvæg til Ophæng

  Original price was: kr.449.00.Current price is: kr.419.00. . - inkl. moms

Undervis i Kristendom

Undervisning i kristendom i grundskolen kan gøres mere effektiv og engagerende ved at anvende forskellige didaktiske tilgange, der er tilpasset elevernes niveau og interesser. Her er nogle vigtige tilgange til undervisningen i kristendomskundskab:

Fortællingsmetoden

Brug fortællinger som en central del af undervisningen. Religiøse fortællinger kan vendes og drejes, undersøges og fortolkes fra mange vinkler. Ved at stille åbne spørgsmål og lade eleverne digte videre på episoder, kan deres forestillingsevne og dømmekraft stimuleres. For eksempel kan man diskutere spørgsmål som “Hvorfor tog Gud imod Abels offer, men ikke Kains?” eller “Hvad hvis Abraham havde sagt nej til at ofre sin søn?”

Historisk-kritisk tilgang

Undersøg hvordan datidens kultur og samfund har påvirket religiøse tekster. Eleverne kan arbejde med teksternes historiske og kulturelle kontekst og sammenligne disse med nutidige værdier. Dette kan gøres gennem analyser af centrale bibelske fortællinger og diskussioner om de normer, de afspejler.

Æstetisk tilgang

Inddrag sanserne i undervisningen ved at bruge musik, kunst, drama og mad. Eleverne kan lytte til religiøs musik, opleve kunst fra forskellige religioner eller deltage i dramatiske gengivelser af bibelske historier. Denne tilgang gør læringen mere nærværende og intuitiv.

Religionssociologisk tilgang

Brug data og statistikker til at undersøge religioners udbredelse og religiøse holdninger. Eleverne kan lave spørgeskemaer, interviews og feltarbejde for at få en forståelse af, hvordan religion påvirker menneskers liv og samfundsstrukturer.
Download gratis undervisningsmaterialer til Kristendom og religion.

Biografisk tilgang

Undersøg religiøse nøglepersoners liv og deres indflydelse på historien. Dette kan f.eks. omfatte studier af figurer som Ansgar, Martin Luther og Hildegard af Bingen, og hvordan deres liv og tro har formet religiøse bevægelser og historiske begivenheder.Ved at kombinere disse tilgange kan undervisningen i kristendomskundskab gøres mere alsidig og relevant, hvilket hjælper eleverne med at udvikle en dybere forståelse af faget og dets betydning i både historisk og moderne kontekst.For mere information kan du besøge EMU Danmarks Læringsportal på Faglige tilgange til undervisningen i kristendomskundskab.

Brug Gratis Undervisningsmaterialer i Kristendom i Undervisningen

Gratis undervisningsmaterialer fra SkoleABC.dk kan være en værdifuld ressource i din kristendomsundervisning. Her er nogle måder, hvorpå du kan bruge disse materialer effektivt:

Planlægning af Lektioner

Brug de tilgængelige opgaver og vejledninger til at strukturere dine lektioner. SkoleABC.dk tilbyder en række materialer, der dækker forskellige aspekter af kristendom, hvilket kan hjælpe dig med at planlægge en sammenhængende undervisningsplan, der følger læringsmålene.

Interaktive Øvelser

Inddrag interaktive øvelser fra SkoleABC.dk i dine lektioner for at gøre læringen mere engagerende. Opgaver som quizzer, rollespil og gruppearbejde kan hjælpe eleverne med at forstå komplekse religiøse begreber gennem praktisk anvendelse.

Differentieret Undervisning

Materialerne kan bruges til differentieret undervisning ved at tilpasse opgaverne til elevernes forskellige læringsniveauer. SkoleABC.dk tilbyder materialer i forskellige sværhedsgrader, så du kan udfordre stærkere elever og støtte dem, der har brug for ekstra hjælp.

Diskussionsbaserede Læringsaktiviteter

Brug vejledninger og opgaver til at facilitere diskussioner i klassen. Emner som etiske dilemmaer, religiøse fortællinger og historiske begivenheder kan diskuteres ved hjælp af materialerne, hvilket fremmer kritisk tænkning og refleksion blandt eleverne.

Hjemmearbejde og Selvstudie

Download materialer, der kan bruges som hjemmearbejde eller til selvstudie. Dette giver eleverne mulighed for at fordybe sig i emnerne udenfor klasseværelset og styrke deres forståelse gennem individuel øvelse.

Visuelle og Kreative Projekter

Brug visuelle hjælpemidler og kreative projekter fra SkoleABC.dk for at gøre undervisningen mere dynamisk. Eleverne kan arbejde med kunstprojekter, plakater eller præsentationer, der hjælper dem med at udtrykke deres forståelse af kristne begreber på kreative måder.

Ved at integrere gratis undervisningsmaterialer fra SkoleABC.dk kan du berige din kristendomsundervisning og skabe en varieret og engagerende læringsoplevelse for dine elever.