Børneadfærdsforstyrrelser – Lær hvad ADHD, ODD, CD, GAD og andre lidelser er

Læs om børneadfærdsforstyrrelser.

Child Behavior Disorders: Forståelse, Diagnose og Behandling

Børns adfærd er en kompleks blanding af biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Mens de fleste børn oplever perioder med udfordrende adfærd, kan nogle børn udvikle adfærdsmæssige forstyrrelser, der kræver særlig opmærksomhed og intervention. Disse forstyrrelser, kendt som “Child Behavior Disorders” (børns adfærdsforstyrrelser), kan have en negativ indvirkning på barnets livskvalitet og deres evne til at fungere i hverdagen. I denne blogartikel vil vi udforske forskellige typer af Child Behavior Disorders, deres årsager, diagnostiske kriterier og behandlingsmuligheder.

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder er en af de mest almindelige børneadfærdsforstyrrelser. Børn med ADHD har vanskeligheder med opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet. Ifølge Sundhedsstyrelsens tal fra 2021 blev ca. 5-7% af danske børn diagnosticeret med ADHD. Behandlingsmuligheder omfatter lægemidler, adfærdsterapi og støtte fra skole og familie.

Oppositional Defiant Disorder (ODD)

Oppositional Defiant Disorder er kendetegnet ved vedvarende negativ, trodsig og udfordrende adfærd. Børn med ODD kan være uhøflige, argumenterende og vise vrede og aggression over for autoriteter. Ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet i 2018 er forekomsten af ODD i Danmark omkring 3%. Terapi, forældrerådgivning og sociale færdighedstræning kan hjælpe med at håndtere ODD.

Conduct Disorder (CD)

Conduct Disorder er en mere alvorlig form for adfærdsforstyrrelse, hvor børn og unge viser vedvarende aggressiv og antisocial adfærd. Dette kan omfatte alvorlige overtrædelser af andres rettigheder, vold og kriminalitet. Ifølge tal fra Socialstyrelsen i 2022 er prævalensen af Conduct Disorder i Danmark omkring 2%. Behandling af CD involverer ofte en kombination af adfærdsterapi, familieintervention og eventuelt medicinsk behandling.

Generaliseret angstlidelse (GAD)

Selvom Generaliseret angstlidelse normalt betragtes som en voksenlidelse, kan den også påvirke børn og unge. Børn med GAD oplever overdreven og ukontrolleret bekymring og ængstelse om forskellige aspekter af deres liv. Ifølge en artikel fra Psykiatrifonden i 2019 lider omkring 2-5% af danske børn og unge af GAD. Kognitiv adfærdsterapi og i nogle tilfælde medicin kan være gavnlige behandlingsmetoder.

Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF)

Autisme Spektrum Forstyrrelse er en udviklingsforstyrrelse, der påvirker social interaktion, kommunikation og adfærd. Ifølge en opgørelse fra Statens Serum Institut i 2020 blev ca. 1,4% af danske børn diagnosticeret med ASF. Tidlig intervention, specialundervisning og terapeutiske indgreb kan bidrage til at forbedre funktionsevnen hos børn med ASF.

Depressionslidelse

Selvom det ofte er forbundet med voksne, kan depression også påvirke børn og unge. Børn med depressionslidelse oplever vedvarende tristhed, tab af interesse og fornøjelse samt ændringer i appetit og søvn. Ifølge en undersøgelse fra Børns Vilkår i 2019 lider omkring 3% af danske børn af depression. Behandling kan omfatte terapi, støtte fra familie og skole samt i nogle tilfælde medicin.

Ticsforstyrrelser i Børneadfærdsforstyrrelser

Ticsforstyrrelser er karakteriseret ved gentagne ufrivillige bevægelser eller lyde. De mest kendte ticsforstyrrelser er Tourettes syndrom og kronisk motorisk eller vokal ticsforstyrrelse. Ifølge tal fra Børne- og Ungdomspsykiatrien i 2022 lider ca. 0,4% af danske børn af en ticsforstyrrelse. Behandling kan omfatte adfærdsterapi og i nogle tilfælde medicin.

Det er vigtigt at bemærke, at diagnosen af Child Behavior Disorders (Børneadfærdsforstyrrelser) bør foretages af en kvalificeret professionel. Tidlig identifikation og intervention er afgørende for at sikre, at børnene får den nødvendige hjælp og støtte til at håndtere deres udfordringer og trives. Gennem en kombination af terapeutiske metoder, medicin og støtte fra skole og familie er det muligt at forbedre barnets adfærd og livskvalitet. Ved at øge opmærksomheden om børneadfærdsforstyrrelser kan vi arbejde hen imod en mere inkluderende og støttende tilgang til børns mentale sundhed.

Fakta om adfærdsforstyrrelser hos børn

Børneadfærdsforstyrrelser er karakteriseret ved gentagen antisocial, aggressiv eller trodsig adfærd hos børn. Denne adfærd ligger ud over, hvad der anses for normalt for deres alder og forventes i sociale sammenhænge. Adfærdsforstyrrelser forekommer hyppigere hos drenge end hos piger og øger risikoen for kriminel adfærd i voksenalderen.

De typiske symptomer på børneadfærdsforstyrrelser kan omfatte raserianfald, irritabilitet, vredesudbrud, løgne, slagsmål, vold mod dyr eller mennesker samt tyveri og hærværk.

Behandlingen af børneadfærdsforstyrrelser kræver en grundig vurdering af, om barnet eller den unge har en underliggende psykisk lidelse, der kan bidrage til adfærdsproblemerne. Derudover fokuseres der på pædagogisk, familiemæssig og social støtte som en del af behandlingen.

 • Børneadfærdsforstyrrelser ved børn viser sig ved, at de igen og igen opfører sig på en måde, der er antisocial, aggressiv eller trodsig
 • Adfærden skal samtidig ligge ud over det, der er normalt for deres alder, og det der forventes af dem i sociale sammenhænge
 • Adfærdsforstyrrelser ses hyppigere hos drenge end hos piger
 • Adfærdsforstyrrelser øger risikoen for, at man bliver kriminel som voksen
Fælgende liste er hentet fra Sundhed.dk

Symptomerne kan være:

 • raserianfald
 • irritabilitet
 • vredesudbrud
 • løgne
 • slagsmål
 • vold mod dyr eller mennesker
 • tyveri og hærværk

Behandling

 • Det er vigtigt at finde ud af, om barnet/den unge har en psykisk lidelse, der kan ligge til grund for adfærdsforstyrrelsen
 • Derudover sætter man ind med pædagogisk, familiemæssig og social hjælp

Hvad synes du?

2 Comments:
juli 16, 2023

[…] Læs også: Børneadfærdsforstyrrelser – Lær hvad ADHD, ODD, CD, GAD og andre lidelser betyder […]

juli 24, 2023

[…] Tilpasning til individuelle behov: Børnehøreværn fås i forskellige størrelser og designs, der passer til børnenes individuelle behov og komfort. Dette sikrer, at høreværnet passer til hver enkelt elev. Læs mere om børn med diagnoser her: Børneadfærdsforstyrrelser – Lær hvad ADHD, ODD, CD, GAD og andre lidelser er […]

Skriv et svar